top of page
  • Obrázek autoraBc. Lukáš Frič

CARS: jak fungují?

CARS je zkratka "Controlled Articular Rotations" a označují skupinu cviků, které mají izolovaným pohybem v kloubu zlepšovat rozsah pohybu.


Běžným vysvětlením je, že pohybem v kloubu rozcvičujeme svaly kolem a tím uvolňujeme kloub samotný. To je ale špatně 😅


Nejen ve fyzioterapii platí pravidlo "Muscles follow joint function." Je tedy nesmysl, aby se nám (pokud se nejedná o poúrazový stav) trvale a dlouhodobě zlepšilo zdravý kloubu rozcvičováním svalu . . .


Princip bude nejspíš jiný a tedy - v kloubu máme celkem 4 typy receptorů.


Princip CARS

Každý z těchto receptorů informuje CNS 🧠 ve smyslu propriocepce. Tedy polohocit, pohybocit, napětí atd.


Tím, že provádíme izolované pohyby a tyto receptory "zaléváme" informacemi, zlepšujeme představu našeho řídícího systému o funkci kloubu.


Díky tomu jsme pak schopni provést pohyb v kloubu přesněji, pod větší kontrolou, v lepším rozsahu pohybu a s menším rizikem zranění 🥳


Nezapomínejme, že při CARS opravdu fyzicky cvičíme se svaly, uvolňuje se kloubní pouzdro, vyplavuje se synoviální tekutina atd . . . Ale Není to ten hlavní pricnip!

bottom of page