top of page

Radiální rázová vlna

(RSWT)

Zkratka RSWT, neboli Radial Shock Wave Therapy, označuje terapii radiální rázovou vlnou.

Jedná se o přístroj, který byl typově vyvinut jako první. Nedá se však říct, že je to
zastaralá technologie!

Naopak, jeho vlastnosti umožňují daleko lépe ošetřit svalové části.
Více viz
 indikace & kontraindikace.

Základní přístroj radiální rázové vlny se skládá z:

 • kompresoru (olejový/vzduchový), pro vytváření potřebné energie 

 • počítače, ovládající celý proces 

 • aplikátoru (tzv.: pistole) 


Uvnitř aplikátoru je schovaný kovový plíšek (tzv.: náboj). Ten v průběhu terapie kmitá uvnitř kovové, izolační trubičky, uvnitř aplikátoru. Rázy na konec trubičky, a vesměs i vytlačováním vzduchu, přechází energie na aplikační koncovku, která je ve styku s kůží přes nosné médium (sonogel). 
Koncovek je celá řada a mají různé vlastnosti. Některé z nich cílí více do hloubky, jiné jsou vhodné na ošetření páteře, jiné na trigger-point, další zase na fascie.

Nejedná se tedy o žádný impulz energie, nebo pole tvořené cívkou... Je to akustická vlna, která prochází hmotným prostředím.

Princip zachycení rázové vlny je velmi jednoduchý. Prostředí, které je zdravé, má impedanci podobnou vodě. V takovém prostředí se vlna nezachytí a postupuje dál. Naopak prostředí, ve kterém došlo ke změně a je zde vytvořen zánět, kalcifikace... má větší odpor a vlnu zachytí.

 

Zachycením vlny dojde ke zhmoždění pozměněné tkáně a vyvolává se tzv.: reparační proces. Takový proces probíhá pokaždé, kdy se v těle nějaká tkáň poškodí. Má několik fází a výsledkem je oprava / nahrazení poškozené tkáně novou. Takový proces trvá různě dlouho, je relativně individuální, ale obecně se udává:

 • Doba hojení měkkých tkání (sval, fascie, šlacha...) trvá asi 6 týdnů 

 • Doba trvání tvrdých tkání (kostí) trvá asi 8 týdnů


Z toho se dá vyvodit, že největší efekt je při terapii znát až po určitém množství času.

RSWT

Většina jedinců vnímá změnu už po prvním ošetření. Proč? Rázová vlna je schopná nulovat vnímaní bolesti. Na základě vrátkové teorie bolesti totiž vnímání rázů aktivuje určitá nervová vlákna v těle, které mají v centrální nervové soustavě vyšší prioritu, a tak se mozek nedoví o bolesti. Alespoň ne ihned... Po odeznění podnětu z těchto nadřazených nervových drah se do mozku opět dostává informace i z těch druhých, s nižší prioritou.

Samotnou změnu, spojenou s odhojením zánětu či patní ostruhy, můžeme registrovat právě až po určitém čase, kdy má naše tělo prostor odhojit ošetřené patologie. 

Na druhou stranu . . . způsob šíření rázové vlny působí i drobné komplikace. Díky radiálnímu efektu, tedy rozbíhání paprsků, skvěle rozvibruje měkké tkáně, ale směrem do hloubky ztrácí svou sílu, její dosah je někde mezi 1 – 6cm dle koncovky. Největší energie je na povrchu a někdy se při neodborném, nebo náročnějším ošetření stane, že vznikají na povrchu těla petechie či modřinky. 
V hloubce, v místě, kde dochází k znovuvyvolání reparačního procesu, zároveň dráždíme nociceptivní vlákna. To vede po určité chvíli ke zvýšení citlivosti, a tak se tedy může stát, že postižené místo začne být mírně citlivější. Aby se zdravotní stav nezhoršil a zároveň mělo dostatek času na sebe-obnovu, ošetření se doporučuje odkládat v rozmezí 7 – 10 dnů. 

Mimo radiální vlny jako takové má náš přístroj navíc ještě tzv.: V-ACTOR. Jedná se o jednoduchou hlavici, do které je přiváděn vzduch pod nastavenými parametry. Ten přímo působí na membránu, která je v kontaktu s kůží klienta. Jedná se o masáž vzduchem, není to nijak bolestivé, naopak se jedná o jednu z nejpříjemnějších terapií. 


V-ACTOR do jisté míry nahrazuje manuální práci fyzioterapeuta, a navíc ještě přidává mnoho výhod. Můžeme jednoduše ovládat tlak, frekvenci rázů, díky různým koncovkám i lépe cílit kam má energie směřovat. Výborně uvolňuje celé svalové skupiny, působí relaxačně a výsledky jeho užití jsou znát už při terapii.

Paprsek RSWT

Ilustrace funkce RSWT a jejího rozbíhavého paprsku

Paprsek V-actor

Ilustrace funkce hlavice V-ACTORu

SHRNUTÍ RADIÁLNÍ RV: 

 • Rozbíhavost paprsků

 • Hloubka účinku 1-6cm, více na povrchu

 • Vhodnější na měkké tkáně (svaly, fascie, šlachy...)

 • Efekt léčby může být znát klidně až při 3.ošetření, u chronických pacientů až při 4. nebo 5.ošetření

 • Rychlost léčby je individuální a závisí i na stavu akutní/chronický, obecně se však udává největší posun až po cca 2 měsících (6-8 týdnů od prvního ošetření + podpoření zbylými ošetřeními)

 

Doporučená léčba: 

 • Aplikovat maximálně cca 4.000 – 5.000 rázů na 1 partii

 • Ošetřovat maximálně 2 partie na 1 návštěvě

 • Akutní případy vyžadují 1-3 ošetření

 • Chronické případy vyžadují 3-5, někteří až 7 ošetření, velmi výjimečně i 10

 • Ošetření akutních pacientů může mít rozestup i pouhé 2-3 dny

 • Ošetření chronických pacientů má mít rozestup 7-10 dnů

 • V případě neúspěchu série léčby na 100% je možné terapii opakovat až po 6-8týdenní pauze

 • V průběhu léčby dodržovat klidový režim


Navíc je vhodné:

 • Doplnit chybějící ionty, podpořit homeostázu těla, zbavit se toxinů v případě zánětu – i toto řešení pro Vás máme!

 • Snížit tělesnou váhu, je-li to potřeba, v případě patní ostruhy – i toto řešení pro Vás máme!

Indikace & Kontraindikace

Indikace & Kontraindikace

Oblasti využití radiální rázové vlny jsou zejména:

​INDIKACE radiální rázové vlny

 • Ostruha patní kosti

 • Plantární fasciitida 

 • Bolest ramene s kalcifikacemi 

 • Bolest ramene bez kalcifikací

 • Achillodynia 

 • Trochanterická bursitida

 • Syndrom přepětí proximálního iliotibiálního traktu 

 • Tenisový loket = radiální humerální epikondylitida 

 • Golfový loket = ulnární humerální epikondylitida

 • Patelární syndrom 

 • Syndrom tibiální hrany 

 • Úponová tendinitida ve všech formách 

 • TrPs = TriggerPointy/TriggerPunkte = léčba spoušťových bodů v hluboko uložených svalech

  • Plantární svaly nohou

  • Zkrácení svalů látka

  • Adduktory

  • Zkrácené svaly stehna

  • Lumbago

  • Dorsalgie

  • Cervikální syndrom

  • Periartikulární bolest ramene

  • Svaly předloktí

  • A další...

 • Léčba spoušťových bodů v povrchově uložených svalech a TnPs = TenderPointy/TenderPointe = myofasciálních spoušťových bodů 

 • Povrchová úponová tendinitida (oblast peritenonia) 

 • Chronická bolest zad (krční a bederní páteř)

KONTRAINDIKACE radiální rázové vlny

SEZNAM NENÍ ÚPLNÝ A MŮŽE BÝT URČITÁ INDIVIDUÁLNÍ KONTRAINDIKACE ! 

 • Poruchy srážlivosti krve (hemofilie) 

 • Užívání antikoagulačních přípravků, zejména Marcumar 

 • Trombóza 

 • Těhotenství 

 • Léčba kortizonem v období do 6 týdnů před první léčbou 

 • Užití RV nad určitými orgány (plíce, ledviny...) + oblast cév či nervů

 1. Ortopedie

 2. Revmatologie

 3. Sportovní medicína

 4. Rehabilitace

Po konzultaci je však možné využít rázovou vlnu téměř na cokoli!

   Vedlejší účinky:

Každá léčba samozřejmě má i své vedlejší účinky. Vedlejší účinky této terapie obvykle odezní po 5 až 10 dnech a NEJSOU nijak závážné.

Patří mezi ně: otoky, zarudnutí, hematomy, petechie, bolest, dočasné přecitlivění a kožní léze po předchozí léčbě kortizony či warfarinem.

Vedlejší účinky

Průběh terapie

Průběh terapie

Úvodní administrativa – založíme kartu klienta, zodpovím Vaše otázky, vyvrátím mýty/potvrdím fakta...

Vyšetření – před každou terapií začínám vyšetřením. Od sběru anamnestických údajů, přes standardní vyšetření a konzultaci RTG výsledků až po vlastní sono vyšetření a speciální testy. Díky tomu specifikuji léčbu, která Vás bude čekat.

Návrh terapie – navrhnu Vám a vysvětlím Vám nejlepší terapii, jak bude probíhat a seznámíme Vás s naším přístrojem.

Vlastní terapie – k vlastní terapii přistoupím až po vyslovení Vašeho souhlasu. Dohromady s vyšetřením trvá do 30min. V některých případech déle, o tom však budete předem informování. Vždy dodržuji maximální doporučenou dávku pulzů, kterou různě dělím. Například 5.000 pulzů max můžeme rozdělit na 1.000 + 1.000 + 3.000, nebo například 2.500 + 2.000 + 500. Po ošetření následují dodatečné práce, jako například kinesiotaping, masáž a provádím také kontrolu vedlejších účinků. Je-li vše v pořádku, uklízím pracovní plochu a přístroj.

Závěrečná administrativa – zodpovíme nové otázky, domluvíme další schůzku...

bottom of page