top of page

Neuro - Rehabilitace v praxi . . .

Jako první fyzioterapie v Čechách začínáme využívat prvky Functional-Neurology konceptu . . .

Ale co to vlastně je?

neuro brain-based f-rehab

Jde o koncept, kdy se rehabilitace nezaměřujeme na svalstvo, fascie a další prvky muskuloskeletálního systému.
 

Cílem je přímo ovlivnit aktivitu periferního nervstva, aktivitu kortexu, medully a jiných částí mozku, dále například kraniálních nervů, ale také i na reflexy apod. 🧠

Proč cílit na jednotlivé části CNS?

Cokoliv se v našem těle děje, ať už na úrovni svalových vláken, nebo například proprioceptorů či interoceptorů, to vše vyhodnocuje naše CNS.

1 příklad za všechny:

Například nejmenovaná centra v míše ovlivňují tonus extenzorových svalových skupin. Shodou okolností ze stejných míst vybíhají i některé okohybné nervy

neuro brain-based f-rehab

Co která část mozku ovliňuje?

neuro brain-based f-rehab

Pokud je tedy patologicky aktivní jeden systém (přetížené extenzory páteře), poté objevíme patologii i na ostatních systémech (pohyb očí)

Jak využít koncept v praxi?

neuro brain-based f-rehab

Bolest je extrémně komplexní a složitá zálešžitost!

Akutní bolest vzniká na podkladě dráždění tkáně. Například natažením, natržením, naražením, spasmem . . .

Chronická bolest je složitější. Nevzniká na základě patologie v tkáni. Je - zjednodušeně řečeno - zacyklená v naší CNS. 

Velmi často vzniká bolest i na základě neoptimální funkce jednotlivých systémů. Jak to lépe vysvětlit?

Pokud systém 1 říká "A" a sytém 2 říká "B", náš mozek nedostane jasný impuls. V těchto případech se vždy "bude bát" a bude nás chránit. Odpovědí tedy bude reflexní spasmus, nebo bolest, kvůli které se budeme hýbat méně, nebo bude akorát umocňovat už tak bolestivý stav. . .

8 úrovní ovlivňující bolest

Něco málo z praxe . . .

Vyšetření & terapie:

V rámci vyšetření se užívá základní neurologické vyšetření, které můžete znát z nemocnice. Navíc si testuji například:

 • Kraniální nervy

 • Chůzi

 • Propriocepci

 • Rovnovážné ústrojí a sluch

 • Zrak, konvergenci a divergenci očí, kaskády . . .

 • A mnohé další!

V rámci terapie používáme jednoduchá cvičení, několikrát za den.

Každý pacient je ale odlišný a tak se liší i frekvence a samotný obsah terapie.

Koncept je vhodný pro každého!

U každého z nás existuje prostor pro zlepšení. Nebyl doposud jediný klient, u kterého bychom nenašli slabinu CNS.

Výsledky:

Výsledky, a zda tedy terapie bude mít smysl, vidíme hned. Ty největší změny se však dostaví až v rámci několika týdnů.

 

Příklady:

 1. Rotace horní poloviny těla - během 15 min jsme dokázali snížit tonus a zlepšit rozsah pohybu, a to i v případě blokády zad. 😫
   

 2. Chůze po CMP - během 3 týdnů neuro-rehabilitace se nám podařilo uvolnit spasmy, zlepšit tonus a neuvěřitelným způsobem i zlepšit stabilitu. 🚶‍♂️
   

 3. Stabilizace páteře - s jinými drilly a terapií jsme během 20min dokázali výrazně zlepšit stabilizaci páteře, respektive posturu a nastavení těla jako takového. To hraje roli například při sportu 🏌️‍♀️

bottom of page