top of page

V průběhu své praxe jsem si vybudoval skupinu určitých diagnóz, na které se specializuji.

 
Ošetřujeme vše, co se dočtete v 
článku o RSWT, popřípadě v článku o ESWT, ale níže popsaných 5 diagnóz je "gró" mojí práce.

1)  Patní ostruha

  Jedná se o relativně jednoduchý patologický mechnanismus, který však dokáže značně znepříjemnit život. Patní ostruha může vznikat na více místech, vždy však klient pociťuje velkou bolest oblasti nohy či plosky, nemůže se ráno, nebo po delším sezení, rozejít a nevydrží dlouhou dobu stát. Někteří klienti pociťují i iradiaci bolesti do Achillovy šlachy.

 

  Takovou diagnozu jsem schopný si jednoduše ověřit pomocí svého ultrazvukového vyšetření a následně ošetřit naší radiální i fokusovanou vlnou.

   Ošetření může být mírně bolestivé, ale má skvělé výsledky. Ošetření tohoto onemocění je mým denním chlebem, i tak ho individuálně přizpůsobuji každému klinetovi, protože patní ostruha není u každého stejná. Jelikož se jedná o multifaktoriální onemocnění, je potřeba vždy ošetřovat více částí, než jen ostruhu samotnou . . . 

 

  Více už Vám ale neprozradím, ať se máte na co těšit!

RTG patni ostruha F-rehab

RTG patní ostruhy (plantární i dorsální)

SONO patni ostruha F-rehab

SONO patní ostruhy

RTG artritida

RTG artritických rukou

karpální tunel

Syndrom Karpálního tunelu

Relativně novou specializací, která se vyhoupla v průběhu . . . Je ošetření akra horní končetiny. 

Jeho obsahem je ošetření ruky a klíčových problematických bodů u pacientů s:
 

  • Artritidou, psoriatickou artritidou...

  • Artózou, dekompenzovanou artrózou...

  • Jakýmkoli úrazem/poškozením prstů či kloubního pouzdra

  • Jakýmkoli úrazem/poškozením zápěstí či zápěstínch kůstek

  • a další...

 

Díky důvěře mnoha klientů jsem byl schopen sestavit i zvláštní koncept pro ošetření karpálního tunelu. Díky kombinaci několika principů dokážeme s klientem dosáhnout markantního zlepšení, až vymizení příznaků, jako je bolest, mravenčení, necitlivost atd.

Ošetření trvá cca 30min, během kterých je do tkání aplikovaná maximální snesitelná dávka energie, avšak stále v rámci doporučených norem.

2)  Ošetření akra, Karpální tunel & Tenisový loket

 Tenisový loket

tenisový loket

Projev tenisového lokte

Tenisový loket, tedy laterální epikondylitida, vzniká často jako souhra více faktorů. Projevuje se bolestmi zevní strany lokte až celé paže a necitlivostí prstů!

Podklad tohoto onemocnění tkví v přetížení extenzorů a supinátorů ruky. Obě tyto svalové skupiny se upínají na zevní stranu lokte, kde zvýšený tah evokuje bolest a z něj se pak vyvíjí zánět. 

Pacienti s touto diagnozou kolikrát nezvládnou ani unést hrnek s čajem, vzít za kliku, potřást rukou... 
Mravenčení prstů je v pokročilých stavech naprosto normální a opichy nepomáhají.

Moje terapie je cílena tak, aby tyto stavy byly minulostí. Využívám jak RSWT tak ESWT, cílím terapii už od prvních pulzů s maximálním efektem a jsem opravdu rád, že výsledky podle toho vypadají.

3)  Migrenózní ataky.

Migrény, respektive bolesti charakteru migrén či atak a záchvatů, jsou velmi nepříjemné algické stavy, které trápí nejen dospělou populaci, ale i děti. Incidence je velmi vysoká zejména u žen (asi 3x více než u mužů) a mohou velmi výrazně snižovat nejen pracovní schopnosti, ale i kvalitu života samotného pacienta, zejména v sociální oblasti.

 

Migrény nejsou ze 100% prozkoumaná záležitost, nicméně alespoň něco o nich víme. Mají velmi rozdílnou etiologii a pomocí fokusované vlny dokážeme pomoci jen některým případům.

 

Vzniká-li zejména na principu vazogenní etiologie, či v následku obtíží krční páteře, jsme schopni s klientem dosáhnout poměrně dobrých výsledků. 

Léčba pomocí fokusované rázové vlny je jednou z posledních výkřiků medicíny. Jedná se o neinvazivní, ve srovnání s jinými možnostmi léčby, nebolestivou terapii. Není třeba dodržovat speciální režim, nedochází k zátěži dalších orgánů lidského těla. 

Terapie ESWT má řadu výhod, mezi které patří i velmi rychlá reakce těla. Na léčbu migrén pomocí ESWT jsou už publikovány i některé velké studie, dokazující brilantní výsledky.

migréna

Možná etiologie vzniku migrény

Léze lýtkového svalu: PŘED

Srovnání léze lýtka před a po terapiích

Léze lýtkového svalu: PO

4) Svalové, šlachové a úponové léze

Do této skupiny řadíme veškeré stavy, kdy došlo k narušení integrity tkáně. Nejčastějšími zástupci z této skupiny v mojí praxi jsou:

  • operovaná totální ruptura Achilovy šlachy

  • parciální ruptura / natržení Achilovy šlachy

  • svalové léze hamstringů, adduktorů dolních končetin

  • svalové léze bicepsů horních končetin, jeich úponů a šlach

  • Whiplash-Injury krční páteře

Jak nám v tomto případě terapie ESWT pomáhá?  (V tomto případě nepoužíváme RSWT!)

Díky terapii stimulujeme tvorbu růstových faktorů - bílkovinných látek, které se přímo podílejí na výstavbě a opravě tkáně. Urychlení proliferativních změn a dalších fází hojení jsou neméně důležité. Čím dříve se s terapií začne, tím lépe! Další výhodou je, že se dá tato terapie kombinovat s běžnou rehabilitací/fyzioterapií/elektroterapií.

5)  Špatně se hojící zlomeniny & poúrazové stavy

RTG zlomeniny tibi i fibuly s následnou repozicí a drátováním

Špatně se hojící zlomeniny nejsou zas tak neobvyklou diagnozou. Bohužel, čím dál tím více klientů přichází s bolestmi, nebo sekundárními komplikacemi, které nastupují po zlomeninách.

 

Může se jednat o bolestivost, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...) a velmi často se přidává otok.

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit.

 

V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.

zlomenina RTG

Špatně se hojící poúrazové stavy?

 

Každý 2. má s takovým stavem zkušenost. Nyní nemyslím pomalé hojení. Mám na mysli chronické záněty, špatně se hojící tkáně a rány, tvorbu keloidních nebo fibrinogenních jizev,

 

Projevem jsou, krom otoku,: bolest, lokální projevy zánětu, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...).

Největší komplikací však bývá projev jizvy či jizevnatého srůstu v rámci celého těla. Může se stát tzv.: "aktivní jizvou" a ta pak mění schéma pohybu a způsobuje chronické bolesti!

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit. V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.

keloidni jizva

Keloidní jizva

bottom of page