top of page

SHRNUTÍ FOKUSOVANÉ RV: 

 • Nerozbíhavost paprsků

 • Hloubka účinku 6-12cm, díky nástavcům 1-12cm!

 • Možnost cílení léčby (paprsku) do místečka v řádech mm – 1cm3

 • Vhodnější na hluboko uložené patologie (kosti, jizvy, kalcifikace...)

 • Menší počet pulzů a efektivnější analgezie

 • Efekt léčby bývá znát přímo při ošetření

 

Doporučená léčba: 

 • Aplikovat maximálně cca 1500-2.000 rázů na 1 partii

 • Ošetřovat maximálně 2 partie na 1 návštěvě

 • Akutní případy vyžadují 1, popřípadě 2 ošetření

 • Chronické případy vyžadují 3, někteří vyjíměčně až 5 ošetření

 • Ošetření akutních pacientů může mít rozestup 1-5 dnů

 • Ošetření chronických pacientů má mít rozestup 7-14 dnů

 • V případě neúspěchu série léčby na 100% je možné terapii opakovat až po 6-8týdenní pauze

 • V průběhu léčby dodržovat klidový režim


Navíc je vhodné:

 • Doplnit chybějící ionty, podpořit homeostázu těla, zbavit se toxinů v případě zánětu – i toto řešení pro Vás máme!

 • Snížit tělesnou váhu, je-li to potřeba, v případě patní ostruhy – i toto řešení pro Vás máme!

Fokusovaná rázová vlna
(ESWT)

Zkratka ESWT, neboli Extracorporeal Shock Wave Therapy, označuje terapii fokusovanou rázovou vlnou. 

Jedná se o přístroj, který byl typově vyvinut jako druhý, respektive – je to nejmladší
technologie. To však neznamená, že není ozkoušená nebo experimentální!
Skvěle doplňuje, nebo kolikrát i předčí svého staršího sourozence – radiální
rázovou vlnu – i když funguje na jiném principu. Na co se dá využít?

Viz indikace & kontraindikace.

Základní přístroj fokusované rázové vlny se skládá z:

 • genrátoru pulzních vln

 • počítače, ovládající celý proces 

 • aplikátoru (tzv.: pistole) 

Koncovek je vícero, využívají se pro nastavení ohniska a ovlivňujeme tak hloubku
průniku paprsku.

 

Nejedná se tedy o žádnou mechanickou vlnu. Princip fokusované vlny je naprosto odlišný od radiální. Univerzální, kompaktní, generátor emituje elektromagnetický paprsek středně vysoké, nebo vysoké energie. 

Tyto vlny mají velmi krátkou délku pulzu a jsou soustředěny do jednoho místa o průměru několika milimetrů! Dle nastavení přístroje se může cílit i na místečka o velikosti 1 cm3 a to až do hloubky 6cm!

Díky možnosti nastavení ohniska, a principu ESWT vůbec, se paprsky nerozbíhají. Nevznikají tak téměř žádné vedlejší účinky.

 

Hojení potom probíhá na stejném principu, jako u radiální rázové vlny. Znovu vyvoláme tzv.: reparační proces tkáně. Takový proces probíhá pokaždé, když se v těle nějaká tkáň poškodí. U radiální RV jsme uváděli, že má několik fází a výsledkem je oprava / nahrazení poškozené tkáně novou. Trvá různě dlouho, je relativně individuální, ale obecně se udává:

 • Doba hojení měkkých tkání (sval, fascie, šlacha...) trvá asi 6 týdnů 

 • Doba trvání tvrdých tkání (kostí) trvá asi 8 týdnů

ESWT fokusovaná vlna f-rehab

JENŽE!

Co má ale fokusovaná vlna navíc? V čem je její účinek lepší, oproti radiální?

Za prvé je to tvorba somatotropního hormonu, ten přirozeně stimuluje růst tkáně a její hojení. 

Za druhé dochází k tvorbě tzv,: růstových faktorů (látky proteinové povahy), které tkáň přímo v místě vzniku vyživují, pomáhájí replikaci RNA, metabolismu, reparaci atd.
Za třetí je to proces 
neovaskularizace – volně přeloženo: "vytváření nového systému cévního zásobení". Díky novým, četnějším kapilárám se poškozené místo více prokrvuje a rychleji odhojuje. 
Za čtvrté díky fyzikálním vlastnostem paprsku dochází k okamžité, výrazné 
analgezii = úlevě od bolesti! 

Ptáte se nyní, co bylo klinickými studiemi opravdu prokázáno? Že to nemůže tak krásně fungovat?

Dokázáno bylo, že rázové vlny mají antibakteriální a proti- zánětlivé účinky. Dále se zjistilo, že dochází ke zvýšení hladiny růstového faktoru v cévách, kostech a pojivové tkáni. Rázové vlny mají dlouhodobý vliv na ošetřovanou tkáň a okamžitě pozorovatelný analgetický účinek během ošetření.

paprsek ESWT

Ilustrace funkce ESWT a jejího NE-rozbíhavého paprsku s distanční a bez distanční koncovky.

aplikátor ESWT

Ovládání terapie přímo z aplikátoru!

Indikace & Kontraindikace

Indikace & Kontraindikace

Oblasti využití fokusované rázové vlny jsou zejména:

​INDIKACE fokusované rázové vlny

 • Plantární fasciitida

 • Ostruha patní kosti

 • Bolest paty

 • Plantární ostruha 

 • Léčba spoušťových bodů 

 • Léčba spoušťových bodů v hluboko uložených svalech 

 • Léčba spoušťových bodů v povrchově uložených svalech 

 • Syndrom myofasciální bolesti

 • myofasciální spoušťové body

 • Akupunkturní body 

 • Chronická bolest zad (krčková/bederní oblast páteře), trapézový sval, spouš- ťové body svalů pánevního dna apod) 

 • Tendinopatie

 • Tendinitida

 • Tendonitida

 • Tendinóza

 • Bolest šlachy 

 • Bolesti úponů šlach obecně 

 • Povrchová úponová tendinitida (oblast peritenonia) 

 • Bolest ramene s kalcifikacemi

 • Bolest ramene bez kalcifikací

 • Tendinopatie ramene 

 • Tendinopatie m. supraspinatus

 • Tendinopatie rotátorové manžety

  • s kalcifikacemi

  • bez kalcifikací

 • Epikondylitida radiální humerální

 • Epikondylitida ulnární humerální

 • Tenisový loket

 • Golfový loket

 • Úponové bolesti lokte 

 • Bursitida velkého trochanteru (GTPS)

 • Tendinitida trochanterického úponu

 • Trochanterická bursitida 

 • Tendinopatie hamstringů 

 • Syndrom bolestivé čéšky

 • Syndrom iliotibiálního pruhu (frikční)

 • Patelární tendinitida 

 • Skokanské koleno 

 • Syndrom tibiální hrany

 • Syndrom bolestivé holeně

 • Syndrom tibiální tendonitida 

 • Achillodynie 

 • Metatarzalgie

 • Mortonova metatarzalgie

 • Haglundova patologie

 • Patologie Klenby

 • Bolest Achillovy šlachy 

 • Paklouby

 • Patologie palce (valgus, rigidus, varus)

 • Špatně se hojící zlomeniny

 • Pomalu se hojící zlomeniny 

 • Hojení ran – Vředy 

 • Arteriální vředy 

 • Žilní vředy 

 • Diabetická noha 

 • Posttraumatická poškození kůže

 • Dekubity 

 • Popáleniny 

 • Akutní a chronické léze 

 • Traumatické a posttraumatické kožní léze 

 • Špatně se hojící a nehojivé rány 

 • Pooperační rány 

 • Celulitida

 • Lipo- / lymfedém 

 • CPPS / prostatitida 

 • Poruchy pánevního dna

 • Vaskulární / vaskulogenní / organická erektilní dysfunkce 

 • IPP / Peyronieho choroba 

 • Spastické paralýzy svalů (vyvolané např. dětskou mozkovou obrnou nebo mrtvicí)

KONTRAINDIKACE fokusované rázové vlny

Mimo seznam mohou existovat i URČITÉ INDIVIDUÁLNÍ KONTRAINDIKACE ! 

 • Onkologické onemocnění 

 • Těhotenství

 1. Ortopedie

 2. Neurologie

 3. Dermatologie

 4. Urologie

 5. Revmatologie

 6. Sportovní medicína

 7. Rehabilitace

 8. Experimentální medicína

Po konzultaci je však možné využít rázovou vlnu téměř na cokoli!

 

   Vedlejší účinky:

Léčba ESWT má jednu obrovskou výhodu. A to, že téměř neexistuje vedlejší účinek! Ve srovnání s radiální RV můžeme škrtnout téměř vše, až na bolest a dočasné přecitlivění. Každá léčba může totiž u pacienta vytvořit určitou míru diskomfortu...

Vedlejší účinky

Průběh terapie

Průběh terapie

 

 

Úvodní administrativa – založíme kartu klienta, zodpovím Vaše otázky, vyvrátím mýty/potvrdím fakta...

Vyšetření – před každou terapií začínám vyšetřením. Od sběru anamnestických údajů, přes standardní vyšetření a konzultaci RTG výsledků až po vlastní sono vyšetření a speciální testy. Díky tomu specifikuji léčbu, která Vás bude čekat.

Návrh terapie – navrhnu Vám a vysvětlím Vám nejlepší terapii, jak bude probíhat a seznámíme Vás s naším přístrojem.

Vlastní terapie – k vlastní terapii přistoupím až po vyslovení Vašeho souhlasu. Dohromady s vyšetřením trvá do 30min. V některých případech déle, o tom však budete předem informování. Vždy dodržuji maximální doporučenou dávku pulzů, kterou různě dělím. Například 5.000 pulzů max můžeme rozdělit na 1.000 + 1.000 + 3.000, nebo například 2.500 + 2.000 + 500. Po ošetření následují dodatečné práce, jako například kinesiotaping, masáž a provádím také kontrolu vedlejších účinků. Je-li vše v pořádku, uklízím pracovní plochu a přístroj.

 

Závěrečná administrativa – zodpovíme nové otázky, domluvíme další schůzku...

bottom of page