top of page

Nejčastější diagnózy . . .

. . . protože je dobré vědět, co řeším nejčastěji.

VAS páteře

Vertebrogenní Algický Syndrom (VAS)

Toto složité slovní spojení zahrnuje vesměs všechny bolesti páteře a zad, bez ohledu na příčinu. Skládá se ze slov:

  • vertebro= páteř/od páteře

  • algický= bolest

  • syndrom = soubor příznaků, který je charakteristický pro určitou nemoc.

Že z toho nejste moc moudří? Více se dozvíte na stránce se slovníčkem chorob, kterou připravuji.

Ve své praxi nejčastěji řeším bolesti zad bederní a krční oblasti. Přístup k takovému pacientovi musí být a je vždy individuální. Žádný terapeut si nemůže dovolit pacienta s takovými bolestmi odbýt, zvláště pokud to už zvládl udělat obvodní lékař, neurolog, nebo kdokoliv jiný...

 

Samozřejmě i bolesti hrudní páteře nejsou výjimkou. Mojí klientelu tvoří i četná skupina skoliotických pacientů, u kterých potíže začínají většinou právě v hrudní oblasti.

Migrény

Migrenózní stavy & ataky

S tímto stavem se dle průzkumů setkalo už více než 70% populace, avšak ne všichni jsou či byli správně diagnostikování.

Úporné bolesti hlavy, vysoká senzitivita na světlo, hluk, pach či vůni . . .  V pravém slova smyslu přechází této až "brutální" bolesti hlavy tzv.: aura - stav, který je charakterizovaný fata-morganou, bludy, poruchami zorného pole a dalšími jevy.

Bolesti hlavy mohou být tak úporné, až postižený člověk může začít svévolně plakat, nemůže řídit, dojít domu z práce . . .

V F-rehab se specializujeme na terapii těchto stavů pomocí rázových vln, jako jediní v ČR.

Výsledkem terapiií je snížení frekvence migrén, snížení či změna léků (z těžších na lehčí) či vyjímečně i totální vymizení migrén.

Patní ostruha F-rehab

Patní ostruha

Jedná se o relativně jednoduchý patologický mechnanismus, který však dokáže značně znepříjemnit život.

Patní ostruha může vznikat na více místech, vždy však klient pociťuje velkou bolest oblasti nohy či plosky, nemůže se ráno, nebo po delším sezení, rozejít a nevydrží dlouhou dobu stát.

 

Někteří klienti pociťují i iradiaci bolesti do Achillovy šlachy!

 

Takovou diagnozu si opět můžu jednoduše ověřit pomocí ultrazvukového vyšetření a následně ošetřit rázovou vlnou.

Skolioza

Skolioza

Skolióza je nejčastěji vrozené onemocnění, charakteristické deformací páteře ve všech 3 rovinách těla. Nejvýraznější na první pohled bývá S zakřivení ve frontální rovině, tedy vyklenutí páteře doleva a doprava.

Skoliotici samozřejmě trpí kvůli deformacím i v sagitální rovině (vystoupení páteře/zapadnutí páteře do těla) a transverzální rovině (rotace obratlů). V následku těchto změn pak vznikají blokády, spasmy a bolesti, potíže s dýcháním a tak dále...

Bolest ramen

Bolesti ramenních kloubů

Problematika bolavých ramen je snad jedna z nejkomplexnějších v celé fyzioterapii.

 

Za pouhou bolest se může schovat tisíce příčin, například: přetížení svalového aparátu, potíže se zády, prochladnutí, zánět oblasti ramene, tenisový loket, ruptura svalstva v oblasti horní končetiny, distorze krční páteře, infarkt myokardu, blokáda žeber, blokáda krční páteře, kalcifikace v rameni...

 

Těmto pacientům, stejně tak jako bolestem zad, věnuji zvlášť velkou pozornost. I díky vybavení jsem schopný provést ultrazvukové vyšetření, na základě kterého volím další postup.

Tenisový loket

Tenisový loket

Tenisový loket, tedy laterální epikondylitida, vzniká často jako souhra více faktorů. Projevuje se bolestmi zevní strany lokte až celé paže a necitlivostí prstů!

        

Pacienti s touto diagnozou kolikrát nezvládnou ani unést hrnek s čajem, vzít za kliku... Moje terapie je cílena tak, aby tyto stavy byly minulostí.

Bolest třísel

Bolesti třísel

Je třeba rozlišovat bolesti třísel "v hloubce", což nejčastěji odkazuje na poškození kyčlí, a bolesti "povrchově", respektive svalové oblasti, to potom značí přetížení svalstva, natažení svalstva, dysbalanci, nebo jiné poškození měkkých tkání.

 

Klienta s bolestí třísla čeká řada testů, díky kterým pak provádím diferenciální diagnostiku. Tato problematika našetstí není tak komplikovaná, jako například VAS, ale i tak je třeba velmi dobře cílit terapii. Jinak může dojít k zhoršení stavu, mohou se přidat bolesti zad a tak dále...

Post OP

Poúrazové & pooperační stavy

Diagnostika poúrazových stavů je de-facto nulová. Vím, jaký úraz a mechanismus tělo poškodil, nyní stačí do terapie započítat už jen sekundární komplikace.

 

V mojí praxi se nejčastěji setkávám s: úrazy kolen, úrazy hlezen, operacemi kolen, sutúrami Achillovy šlachy, poškozením drobných ručních kloubů, oparacích páteře, gynekologickými operacmi a operacemi zlomenin.

bottom of page