O rázové vlně v F-rehab s.r.o.

V ČR je dnes už velké množství přístrojů od několika firem a nemáme proto přesné informace, kolik jich je.

 

Tyto přístroje mohou být buďto radiálního typu, nebo fokusovaného typu. Oba dva fungují odlišně, mají odlišné indikace, ale navzájem se prolínají.

V Českých Budějovicích je:

7 pracovišť radiální rázové vlny  
2 pracovišťě fokusované rázové vlny 

Ale F-rehab s.r.o. jako JEDINÁ instituce v Jihočeském kraji . . .

goldentriangle.png
goldwave.png
goldenluxury.png

. . . má možnost trojkombinace

- SONO VYŠETŘENÍ 

- Radiální rázová vlna 

- Fokusovaná rázová vlna 

. . . nabízí mimořádně rychlé a profesionální ošetření na špičkové Evropské úrovni


To vše díky kombinaci fantastické fokusované vlny STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW a radiální vlny MASTERPULS MP100 Ultra.

. . . má nejlepší ceny na trhu
. . .nabízí speciální balíčky pro nadstandardní, až luxusní ošetření!

Statisticky se úspěšnost léčby pohybuje mezi 90-95%.

 

Avšak nezapomínejte - stejně, jako u každé jiné léčby, zejména přístrojové léčby, existuje i určitá skupinka lidí, pro které nemusí být konkrétní léčba vhodná.

Nejčastěji bývá zastoupena firma StorzMedical, nebo BHBMedical.

Moje pracoviště využívá přístroje firmy STORZ MEDICAL a to MASTERPULS MP100 Ultra (radiální RV) a STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW (fokusovaná RV).

Moje přístroje!

STORZ MEDICAL Duolith SD1 T-Top Ultra FSW

STORZ MEDICAL Masterpuls MP100 Ultra

SONO patní ostruhy

RTG artritických rukou

karpální-tunel.jpg

Syndrom Karpálního tunelu

3)  Migrenózní ataky.

Migrény, respektive bolesti charakteru migrén či atak a záchvatů, jsou velmi nepříjemné algické stavy, které trápí nejen dospělou populaci, ale i děti. Incidence je velmi vysoká zejména u žen (asi 3x více než u mužů) a mohou velmi výrazně snižovat nejen pracovní schopnosti, ale i kvalitu života samotného pacienta, zejména v sociální oblasti.

 

Migrény nejsou ze 100% prozkoumaná záležitost, nicméně alespoň něco o nich víme. Mají velmi rozdílnou etiologii a pomocí fokusované vlny dokážeme pomoci jen některým případům.

 

Vzniká-li zejména na principu vazogenní etiologie, či v následku obtíží krční páteře, jsme schopni s klientem dosáhnout poměrně dobrých výsledků. 

Léčba pomocí fokusované rázové vlny je jednou z posledních výkřiků medicíny. Jedná se o neinvazivní, ve srovnání s jinými možnostmi léčby, nebolestivou terapii. Není třeba dodržovat speciální režim, nedochází k zátěži dalších orgánů lidského těla. 

Terapie ESWT má řadu výhod, mezi které patří i velmi rychlá reakce těla. Na léčbu migrén pomocí ESWT jsou už publikovány i některé velké studie, dokazující brilantní výsledky.

Migraine.jpg

Možná etiologie vzniku migrény

ds00469_im00373_mcdc7_tennis_elbow_jpg.j

Projev tenisového lokte

4)  Tenisový loket

Tenisový loket, tedy laterální epikondylitida, vzniká často jako souhra více faktorů. Projevuje se bolestmi zevní strany lokte až celé paže a necitlivostí prstů!

Podklad tohoto onemocnění tkví v přetížení extenzorů a supinátorů ruky. Obě tyto svalové skupiny se upínají na zevní stranu lokte, kde zvýšený tah evokuje bolest a z něj se pak vyvíjí zánět. 

Pacienti s touto diagnozou kolikrát nezvládnou ani unést hrnek s čajem, vzít za kliku, potřást rukou... 
Mravenčení prstů je v pokročilých stavech naprosto normální a opichy nepomáhají.

Moje terapie je cílena tak, aby tyto stavy byly minulostí. Využívám jak RSWT tak ESWT, cílím terapii už od prvních pulzů s maximálním efektem a jsem opravdu rád, že výsledky podle toho vypadají.

5)  Špatně se hojící zlomeniny & poúrazové stavy

RTG zlomeniny tibi i fibuly s následnou repozicí a drátováním

Špatně se hojící zlomeniny nejsou zas tak neobvyklou diagnozou. Bohužel, čím dál tím více klientů přichází s bolestmi, nebo sekundárními komplikacemi, které nastupují po zlomeninách.

 

Může se jednat o bolestivost, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...) a velmi často se přidává otok.

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit.

 

V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.

Figure-2-Radial-and-Ulnar-Fractures-1-69

Špatně se hojící poúrazové stavy?

 

Každý 2. má s takovým stavem zkušenost. Nyní nemyslím pomalé hojení. Mám na mysli chronické záněty, špatně se hojící tkáně a rány, tvorbu keloidních nebo fibrinogenních jizev,

 

Projevem jsou, krom otoku,: bolest, lokální projevy zánětu, omezený pohyb, necitlivost, tzv.: parestezie či dysestezie (neurologické příznaky - mravenčení, bolest na lehký dotek...).

Největší komplikací však bývá projev jizvy či jizevnatého srůstu v rámci celého těla. Může se stát tzv.: "aktivní jizvou" a ta pak mění schéma pohybu a způsobuje chronické bolesti!

Ošetření pomocí fokusované rázové vlny je vhodné i v průběhu akutní - subakutní fáze. Máte-li stále doporučený klid, ortezovou fixaci, nebo sádru, není problém zlomeninu ošetřit. V článku o ESWT jsme zmínili její skvělé účinky - neovaskularizace, tvorba růstového hormonu, analgezie... To vše klienti ocení, zvláště když je úleva od bolesti znát už při ošetření.

image.img.320.high.jpg

Keloidní jizva

V průběhu své praxe jsem si vybudoval skupinu určitých diagnóz, na které se specializuji.

 
Ošetřujeme vše, co se dočtete v 
článku o RSWT, popřípadě v článku o ESWT, ale níže popsaných 5 diagnóz je "gró" mojí práce.

1)  Patní ostruha

  Jedná se o relativně jednoduchý patologický mechnanismus, který však dokáže značně znepříjemnit život. Patní ostruha může vznikat na více místech, vždy však klient pociťuje velkou bolest oblasti nohy či plosky, nemůže se ráno, nebo po delším sezení, rozejít a nevydrží dlouhou dobu stát. Někteří klienti pociťují i iradiaci bolesti do Achillovy šlachy.

 

  Takovou diagnozu jsem schopný si jednoduše ověřit pomocí svého ultrazvukového vyšetření a následně ošetřit naší radiální i fokusovanou vlnou.

   Ošetření může být mírně bolestivé, ale má skvělé výsledky. Ošetření tohoto onemocění je mým denním chlebem, i tak ho individuálně přizpůsobuji každému klinetovi, protože patní ostruha není u každého stejná. Jelikož se jedná o multifaktoriální onemocnění, je potřeba vždy ošetřovat více částí, než jen ostruhu samotnou . . . 

 

  Více už Vám ale neprozradím, ať se máte na co těšit!

RTG patní ostruhy (plantární i dorsální)

2)  Ošetření akra horní končetiny & Karpálního tunelu

Relativně novou specializací, která se vyhoupla v průběhu . . . Je ošetření akra horní končetiny. 

Jeho obsahem je ošetření ruky a klíčových problematických bodů u pacientů s:
 

  • Artritidou, psoriatickou artritidou...

  • Artózou, dekompenzovanou artrózou...

  • Jakýmkoli úrazem/poškozením prstů či kloubního pouzdra

  • Jakýmkoli úrazem/poškozením zápěstí či zápěstínch kůstek

  • a další...

 

Díky důvěře mnoha klientů jsem byl schopen sestavit i zvláštní koncept pro ošetření karpálního tunelu. Díky kombinaci několika principů dokážeme s klientem dosáhnout markantního zlepšení, až vymizení příznaků, jako je bolest, mravenčení, necitlivost atd.

Ošetření trvá cca 30min, během kterých je do tkání aplikovaná maximální snesitelná dávka energie, avšak stále v rámci doporučených norem.

 
 

Historie rázové vlny

Historie rázové vlny je velice krátká. Jedná se o novou metodu, která se během velmi krátkého období propracovala až na špičku v účinnosti terapií. Princip rázové vlny byl a je všude kolem nás, v běžném životě, ale lidé si to dlouho neuvědomovali. Například kovář, jedno z nejtradičnějších řemesel od počátku věků, kuje tímto principem železo. 

K vůbec prvním experimentům s rázovou vlnou došlo v 50. letech 20. století v USA. Tehdy byl registrován vůbec první patent na elektrohydraulický generátor rázových vln, díky kterým bylo možné od vodou rozbíjet objekty, jako je keramika, kamení, sklo... Získal jej Frank Rieber, registrován v NewYorku, pod číslem patentu „Patent No. 2.559.277.“. Na konci 50.let se již objevily první výzkumy na užívání rázové vlny v medicíně.

Působení na biologické tkáně bylo více zkoumáno na konci 60. a počátku 70. let 20. století, především v Německu. V roce 1966 byl náhodou vyvolán určitý, tehdy ještě nepopsaný jev. Ve společnosti Dornier Company (Německo) a to přímo na člověku! V průběhu vysokonapěťového experimentu s projektily, které kmitaly uvnitř elektromagnetického pole, se jeden zaměstnanec dotkl izolačního kotouče přesně v okamžik, kdy se ho náboj dotkl i z druhé strany. Popsal pocit, jako kdyby ním projel elektrický proud, ale měření žádný proud neodhalily! 


To odstartovalo sérii pokusů a studií zaměřující se na vztah „rázová vlna – měkká tkáň“ u zvířecích subjektů, které probíhaly v letech 1968 – 1971. Tyto projekty byly financovány samotným Německým ministerstvem obrany.

Projekty měly různé zaměření – vlastní efekt rázové vlny, chování vlny v jednotlivých vrstvách tkání, chování vln při přechodu mezi různými tkáněmi a tak dále... Výsledky přinesly mnoho nových poznatků, z toho 3 můžeme označit za nejdůležitější: 

1) rázová vlna ovlivňuje organismus, respektive měkké tkáně, i na delší vzdálenost.  
2) rázová vlna způsobuje ve svalech, tukové tkáni a pojivech i určité „vedlejší účinky“  
3) kostní hmota je rázovou vlnou nedotčena a nedochází tak k žádnému zatížení skeletu  

Také byl testován vliv RV na mozek, plíce, játra, slezinu, ledviny, dutinu břišní a další oblasti lidského těla... Zajímavost: nejčastěji používané médium pro probíhající pokusy byla voda, nebo želatina (odpor prostředí je totiž až na 95% shodný s odporem prostředí měkkých tkání).

Toto bádání a z něho vyplynulé poznatky vedly k navázání spolupráce s lékaři. Jako první se pak zrodila myšlenka rozbití ledvinových kamenů pomocí RV. Technicky ani po stránce medicíny, nebyla myšlenka dotažena do konce, ale existovala. 

 

 

 

 

 


V roce 1971 Dr. Haeusler a Dr. Kiefer jako první oznámili úspěšnou in-vitro dezintegraci ledvinových kamenů bez přímého kontaktu kamene svými nástroji! 
Od roku 
1972 pokračovaly experimenty a pokusy dál a už v roce 1974 vznikl vůbec první projekt financovaný Německým Mininsterstvem pro Vědu a Rovzoj s prostým názvem „Application of the ESWL" (Aplikace rázové vlny). Na tomto projektu se podílela ta největší jména jako například Eisenberger, Chaussy, Brendel, Forßmann či Hepp. 
V roce 
1980 byl na klinice v Mnichově ošetřen vůbec první, neexperimentální pacient právě metodou ESWL v zájmu litolýzy, s výborným výsledkem. 
V roce 
1983 se začal prodávat vůbec první, komerční ESWL přístroj (HM3 od firmy Dornier). 
V roce 
1985 byl na stejné klinice v Mnichově ošetřen vůbec první pacient. Cílem ošetření bylo pomocí ESWL metody rozbít žlučníkové kameny – povedlo se.

Na počátku 90. let 20. století byly publikovány vůbec první poznatky o dobrých výsledcích léčby tendinitis calcarea (ukládání anorganických látek v rotátorové manžetě, tvorba „osteofytu“ uvnitř ramene) pomocí ESWT. Následně se začalo uvažovat i o využití v ortopedii a již velmi brzy byly první studie na léčbu patní ostruhy atenisového lokte, s úspěšností 70 – 80%.

Od této doby se pojem „rázová vlna“ dostává do podvědomí více a více lidí. Indikace a postupy se rozšiřují a vylepšují. Vzhled, typ i výkonnost přístrojů je dnes variabilní...

Dnes se RV užívá jako nejmodernější a nejúčinnější terapie bolestí pohybového systému.

Vítejte ve 21.století!