top of page

Extrakorporální MagnetoTransdukční Terapie EMTT

Extracorporeal MagnetoTransduction Therapy

MAGNETOLITH - homogenní pole

Novinka na jihu Čech.
Teprve 5. pířstroj v České republice...
První takový přístroj v rukách fyzioteapeuta!

Poruchy pohybového aparátu jsou nejčastější příčinou (chronické) bolesti na celém světě . . .

Mezi tyto poruchy patří nejčastěji: bolesti zad, osteoartróza a různorodá sportovní zranění. Vyjímkou nejsou ani záněty šlach a kloubů.

Klienti trpící takovým onemocněními téměř vždy nevnímají jako nejhorší omezení ve sportu, ale snížení kvality života, v každoddeních drobných úkonech . . . 

MAGNETOLITH - vzhled přístroje

Proč EMTT a ne klasické "magnety"?

Extrakorporální magnetotransdukční terapie (EMTT) je neinvazivní procedura vyvinutá speciálně pro léčbu zmíněných stavů.

Od ostatních forem terapie magnetickým polem se liší vyšší oscilační frekvencí

a silou magnetického pole, známé také jako efektivní transdukční výkon.

Disponuje vysokou frekvencí kmitů 100 - 300 kHz, což umožňuje větší průměr ošetřované tkáně a vysokou hloubku průniku magnetického pole až 18 cm.

 

Tím se výrazně rozšiřuje spektrum indikací.

Mechanizmus působení Magnetolithu je ovlivnění propustnosti buněčných membrán. Dochází k pozitivní modulaci buněk, reaktivaci sodíko-draselné pumpy a normalizaci membránového potenciálu.

Tyto vlastnosti zlepšují a zefektivňují hojivé procesy v těle už na úrovni samotných buněčných procesů.

Indikace Magnetolith Storz Medical

Další možné indikace:

Indikace jsou shodné s aplikací fokusované RV a také radiální RV.
(Až na drobné výjimky . . . )

Pro bližší informace se nebojte kontaktovat terapeuta!

Například i svalová zranění či pooperační stavy.

MAGNETOLITH - aplikace přes materiál
MAGNETOLITH - aplikace u urgentních úrazů
Magnetolith Storz Medical ošetření

Příklady terapie . . .

bottom of page