top of page
  • Obrázek autoraBc. Lukáš Frič

Skolióza: jen 1 nebo více?❌ Skolióza je stav charakterizovaný abnormálním zakřivením páteře. ❌


Ačkoli přesná příčina skoliózy není známa, předpokládá se, že je výsledkem kombinace genetických, neurologických a environmentálních faktorů. 🏙️


Existuje více typů a ty nejčastěji rozeznáváme dle vrcholu křivky. To ale možná víte 👍


Co nejspíš ale nevíte je, že studie naznačují, že nerovnováha v očích a čelisti může potenciálně ovlivnit páteř narušením proprioceptivního systému těla 🙁 A také i vrchol skoliózy a tak její typ 🙊


Tento systém je zodpovědný zejména za poskytování smyslových informací o poloze a pohybu těla. 🤸‍♂️


Oči a čelist jsou obě extrémně důležité ❗️až klíčové ❗️součásti tohoto systému, protože poskytují CNS 🧠důležité senzorické informace o orientaci hlavy a těla.


Nerovnováha těchto subsystémů, jako je rozdíl v síle nebo zarovnání obou očí, může vést k narušení proprioceptivního systému těla, což může následně ovlivnit vyrovnání a zakřivení páteře. ☝️


Stejně tak nerovnováha v oblasti úst 👄, jako je nesprávné postavení zubů nebo čelisti, může také vést k narušení proprioceptivního systému a potenciálně tak přispět ke skolióze. 😢


Zlepšením propriocepce a nápravou jakékoli nerovnováhy v senzorickém systému můžeme pomoci podpořit správné zarovnání a rovnováhu v těle, což zase může pomoci zajistit symetrii v dalších systémech 😍Zlepšením propriocepce a senzorické integrace pak dále mohou být jednotlivci schopni lépe ovládat své pohyby, udržovat správné držení těla a snížit riziko rozvoje muskuloskeletálních dysbalancí nebo asymetrií. 💜


PS: cely příspěvek o vlivu očí na posturu najdete v minulých postech na IG 😇

————————————

bottom of page