top of page
  • Obrázek autoraBc. Lukáš Frič

Bolest & využití CNS 🔥

Názory typu: Necvičte! / Hlavně klid a minimum pohybu! nebo snad dokonce Máte neschopenku, to znamená sedět doma a nikam nechodit! Tak s tím už se asi setkal každý z nás . . . Pojďme se teď společně podívat, co je na tom pravdy?


Představte si svoje tělo, jako ucho 👂 Celý den, 24/7 a desetiletí po sobě naslouchá všemu, co se nejen kolem něj, ale především UVNITŘ něj děje.

To ucho, může poslouchat 1 věc a pekelně se na ni soustředit, nebo 8 věcí naráz a "z každé si vzít něco" .

Podobně, jako když se například učíte. 👍

Možnost 1 - soustředíte se jen na učení a vnímáte jen učení.

Možnost 2 - učíte se, posloucháte televizi, zpíváte si, čtete titulky novin . . .


Kdy se toho naučíte více?

Možná Vám to lépe vysvětlí tento diagram 🗾:Naprosto stejné je to s bolestí (nebo jinými obtížemi)!


Pokud zastavíte a celý svůj svět zacílíte jen na bolest, budete znát jen bolest, respektive určité obtíže. Vaše centrální nervová soustava (CNS) bude znát jen 1 podnět, který jí zahltí a to jak na kortikální, tak subokortikální úrovni!


Pokud svou CNS zatížíte jakýmikoli činnostmi, nejlépe však všestrannými a od sebe odlišnými, odeberete CNS možnost soustředit se jen na 1 podnět. Tím pádem bude daná obtíž či bolest v naší CNS hodnocena jako méně důležitá, pravděpodobně začně ustupovat do pozadí, až se zcela vytratí . . . 👍


A to se bavíme jen o vlivu 1 vs více podnětů! 🔥

Co teprv benefity pohybu samotného, návratu do práce, začlěnní zpět do sociální skupiny a tak dále? 🤩


Myslíte, že je tedy doporučení "klidového režimu" vždy to nejlepší? 🤔

Souhlasíte? Nesouhlasíte? Dejte vědět do komentářů!

bottom of page